Indeling botenwagens | Heineken Roeivierkamp 2022 (geüpdatet op 10 maart 2022)

Hierboven vindt u de indeling voor de botenwagens voor de 50e Heineken Roeivierkamp. Voor de verenigingen van wie wij geen bericht hebben ontvangen is de indeling op basis van een schatting gemaakt. De indeling is bindend, het is niet toegestaan om op een andere plaats te gaan staan. Uw plaats is pas verzekerd, wanneer u de betreffende gastvereniging de onderstaande gegevens heeft gemaild. Het is niet mogelijk om van plaats te wisselen. 

Aan alle verenigingen wordt verzocht om aan hun gastvereniging door te geven met hoeveel boten zij komen, wanneer ze verwachten aan te komen en of zij de week na de Heineken Roeivierkamp hun materiaal willen laten liggen. Tevens het verzoek om een contact e-mailadres en een telefoonnummer door te geven. 

De informatie over de exacte indeling voor de botenwagen op de Jan Vroegopsingel is te vinden in dit bestand (geüpdatet op 11 maart 2022).

De benodigde informatie kan worden doorgegeven op de volgende e-mailadressen:

RIC: gebouw@ricamsterdam.nl
Willem III: veiligheid@headoftheriver.nl
Skoll: gebouw@skoll.nl
Poseidon: b.p.de.graaff@hccnet.nl